Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na schůzi shromáždění

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Společenství pro dům č.p.5118 až č.p.5119 Chomutov“

se sídlem Kamenná 5118, 430 04 Chomutov

 

Tímto Vás zveme k účasti na schůzi, která se koná

dne 30. října 2019 v 17,30 hodin

v sušárně domu č.p.5118 .

 

Program schůze shromáždění vlastníků jednotek:

 1. Zahájení schůze, představení přítomných

 2. Kontrola přítomných vlastníků a usnášeníschopnosti

 3. Schválení programu jednání

 4. Schválení „Zprávy o činnosti za rok 2018“

 5. Investiční akce nový způsob vytápění a ohřevu teplé vody – změna zdroje vytápění pomocí tepelných čerpadel a bivalentním zdrojem plynového kondenzačního kotle

 6. Způsob financování investiční akce

 7. Tvorba fondu oprav -převod částí úspory do FO

 8. Hlasování o navržených variantách bodu č 5 - 6

 9. Harmonogram investiční akce

 10. Diskuse

 11. Závěr

Registrace vlastníků (spoluvlastníků) jednotek na prezenční listině bude zahájena 10 minut před konáním shromáždění vlastníků jednotek na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování se zástupce vlastníka jednotky prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí (na vyžádání možno vyzvednout před termínem schůze v kanceláři).

V Chomutově dne 08.října 2019